fbpx

Wat is een natuurcoach

(Wandelen in) de natuur heeft een enorme toegevoegde waarde. Zeker als het gaat om te herstellen van stress. De natuur werkt rustgevend, je kunt je beter concentreren en het versterkt je immuunsysteem. Doordat je beweegt zullen processen sneller in gang worden gezet. Je komt tot bewustwording, inzicht en heling. “Bewezen is dat kijken naar natuur al rustgevend is, zorgt voor ontspanning en dus bevorderlijk is voor je gezondheid.”
Deze keer schrijf ik over natuurcoaching. 

Waarom ik natuurcoach ben geworden

Als sinds kinds af aan wou ik de natuur beschermen. Want ik ben overtuigd dat de natuur zoveel meer voor ons betekent en doet. Wij maken tenslotte ook zelf onderdeel uit van de natuur. Dus toen de vraag kwam of ik een blog hierover wilde schrijven, antwoordde ik blij en enthousiast: Natuurlijk! Toevallig (of weer niet?) dat ik recent op zolder oude werkstukjes van de basis-school (lagere school zoals we vroeger thuis zeiden) tegenkwam van mezelf; veelal over dieren, of over plantsoenen en bossen….En de college-syllabi van de opleiding milieuhygiëne in Wageningen. Hoe logisch dan ook, dat ik mezelf tegenwoordig ook als natuurcoach omschrijf.

Wat is een natuurcoach?

Tja, wat is dan exact de omschrijving van dit woord of beroep? Als ik rond-neus op internet verschijnen diverse toelichtingen. En toch blijft het lastig om het exact uit te leggen. Heel duidelijk is het in elk geval geen “spreekbeurt of college” over de natuur. Ik ben geen ecoloog of bioloog, ook al wou ik vroeger wel boswachter worden. Dus ik coach niet OVER de natuur, maar MET de natuur. De natuur gebruik ik als spiegel en ik zet mezelf in als natuurlijk instrument. Door de natuur als praktijkruimte te gebruiken maak ik gebruik van een onuitputtelijke bron van inspiratie. De natuur; als spiegel, metafoor en inspiratiebron. Metaforen en symbolen uit de natuur verhelderen het inzicht in een situatie, waardoor je makkelijker tot bewustwording en het maken van eigen keuzes komt.

Een natuurcoach laat zich het beste omschrijven als iemand die de natuur als spiegel gebruikt.

Ook vind ik het essentieel om toe te lichten hoe het natuurlijk instrument van mijzelf werkt. Namelijk als je heel bewust contact maakt met de natuur om je heen, zul je beseffen dat je niet los staat van die natuur, maar er een onderdeel van bent. We zijn onderdeel van een ongelooflijk intelligent en complex netwerk van organisch leven. We staan niet los van de zon, de maan, de bomen, de planten, de zeeën en de bergen. Ons bestaan is afhankelijk van en wordt gedragen door al het andere leven om ons heen. En net als alle andere levensvormen zijn wij een unieke uitdrukking van dit intelligent universum dat al dat leven aanstuurt. Als je dit tot in het diepst van je wezen beseft en kan voelen, dan kun je het leven vanuit een ander, ruimer perspectief beleven. En doordat ik als coach op dit gegeven vertrouwen, ben ik in staat om vanuit een heel natuurlijke flow jouw te begeleiden. Het gaat dan meer om openstellen voor dat intelligent universum en ruimte geven aan het proces, en vertrouwen op wat er komt. Op deze manier werken, in werkelijk contact staan mijn natuurlijke staat van zijn, gaat het coachen moeiteloos en in een flow.

Waar kan natuurcoaching jou bij helpen?

De natuur ingaan vermindert stress en werkt rustgevend. Vaak spiegelt de natuur antwoorden die al in je besloten liggen, maar waar je geen ruimte aan (durft) te geven in je dagelijkse drukke leven.

We onderzoeken de inhoudelijke levensthema’s die je bij jezelf tegenkomt en kijken daarbij wat jouw natuurlijke beweging in een proces is. Waar het om gaat, is dat ik als coach die beweging volg. Niet sneller, niet langzamer, maar volledig afgestemd en volkomen in vertrouwen. We spreken dan van natuurlijk coachen. Dit gaat over jouw natuurlijk eigen manier van kijken, doen, denken, voelen en ervaren. Met als eerste vraag: wat neem jij waar?

Alles wat je aandacht geeft, groeit. – Aristoteles

Hoe kan de natuur jou inzichten geven?

Mijn werkwijze is gebaseerd op de natuurlijke processen, die als spiegel werken voor jouw innerlijke processen. In en met de natuur gaan we je meer zelfbewustzijn creëren en de vaste patronen doorbreken, door meer oplossingsgericht met je eigen natuurlijke stroming om te gaan.

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Wat is het verschil met wandelcoaching?

Natuur-en wandelcoaching worden door elkaar heen gebruikt, daar maak ik mezelf ook schuldig aan. De laatste jaren lijkt er een duidelijker onderscheid te ontstaan. Een wandelcoach is een coach die al wandelend zijn of haar cliënten begeleidt. Een natuurcoach betrekt de natuur ook nog eens actief tijdens het coachen. Afhankelijk van de situatie gebruik ik het een of het ander of werk ik met metaforen en symbolieken. Symbolen kunnen je helpen buiten je eigen kaders te denken. Je zult merken dat door het werken met symbolen het proces van inzicht vrijwel onmiddellijk in een stroomversnelling komt. Door met symbolen te werken, maak je de inzichten ook visueel. Dit biedt een diepe verankering van het geleerde.

Natuur helpt je stress te verminderen

Samengevat: door buiten in de natuur te zijn wordt het gelukshormoon aangemaakt, waardoor je een stuk vrolijker wordt, actiever en energieker. Kijk voortaan eens bewuster om je heen, hoe ziet de natuur eruit?! Als ik voor mezelf mag spreken; ik ervaar dan volop bewondering over hoe het leven in elkaar steekt en ben dan dankbaar dat ik daar deel van mag uitmaken.

Ik wens je veel natuurlijke geniet-momenten toe!

Hartelijke groeten, Edith Camps


Gepost onder Coaching met de tags natuurcoach en Wandelcoaching

Edith Camps

door Edith Camps

Reacties