fbpx
stilstand

Stilstand als waardevolle boodschap

Stilstand. Het lijkt niet te mogen in een wereld die om ons heen maar doorgaat. Schijnbaar doelgericht, maar misschien juist wel doelloos. Maar als je zelf stilstaat, brengt het je in verwarring. Wat is mijn doel? Wat kom ik brengen? Wat vind ik ook alweer leuk? In coachings blijkt vaak dat die stilstand een waardevolle boodschap heeft. Een persoonlijke boodschap. Stilstand heeft dus een functie, is als het ware een doel op zich.

Waardevolle boodschappen door stilstand

Als we de tijd nemen om stil te staan komen we tot een diepere kern van onze vragen, onze obstakels en belemmeringen. Aan de oppervlakte hebben we ook waardevolle inzichten, maar die wijzen vaak niet naar de werkelijke oorsprong. Hieronder geef ik drie voorbeelden van waardevolle boodschappen die stilstand ons kunnen brengen.   

Voorbeeld 1: verdriet gaat weer stromen

Bij de een blijkt dat er verdriet onder de stilstand ligt. Een verdriet dat buiten beeld gezet is, dat niet doorvoeld wordt. Door die emoties de ruimte te geven, komt er weer beweging. Je kunt het zelf actief opzoeken door een veilige omgeving te creëren waarin je het verdriet er kunt laten zijn. Want als het mag stromen, geeft dat een enorme opluchting.

Voorbeeld 2: meestromen met de verandering

Of de buitenwereld verandert, maar jij kunt nog niet mee. Want de verandering houdt ook een afscheid in van wat zorgvuldig is opgebouwd. Op werk bijvoorbeeld of thuis. Afscheid nemen van het oude vertrouwde en de deur openzetten voor het onbekende, kan in dat geval enorm bevrijdend werken. En uiteraard, ook daar gaat het van stromen.

Voorbeeld 3: rust als voorbode van het nieuwe

Het kan ook zijn dat de stilstand een naar binnen gekeerde periode is, waarin de zaadjes gevoed worden die straks zullen ontkiemen. Alsof je als mens zit te broeden op een ei. Een stilte voor de storm. Een stille aankondiging van een nieuwe ontwikkeling. Dat inzicht kan rust geven, berusting zelfs.

Wat betekent jouw stilstand?

Door de stilstand te accepteren, krijg je ruimte om te kijken naar de boodschap die het voor jou heeft. Ga eens na waar de stilstand mee te maken heeft. Wat zorgt ervoor dat je niet in beweging kunt of wilt komen? Wat zie jij jezelf doen en ook niet doen? Wat is hierin de rode draad? Het helpt om dit hardop uit te spreken of om het op te schrijven. Neem er de tijd voor en doe dit zónder meteen tot actie over te willen gaan. Beweging is niet per definitie nodig om te komen waar je heengaat.


Gepost onder Coaching

Arienne Post

door Ariënne Post

Reacties